Archive for June 30, 2014

Casa amenajata exemplar intr-un spatiu extrem de ingust

Cladirile anului 2014 incep sa se intreaca in design si fatade care mai de care mai spectaculoase, mai inventive sau mai extravagante, iar acest lucru este in beneficiul proprietarilor de case si inspre satisfactia pasionatilor de arhitectura, care abia asteapta sa vada ce cladiri au mai fost construite in ultima perioada.

Aceasta casa stradala, construita in Japonia de catre arhitectii de la Fujiwarramuro, este piesa de atractie din centrul orasului Kobe, unul dintre cele mai mari si frumoase orase din “Tara Soarelui-Rasare”.

Casa este construita intr-un saptiu foarte ingust si pare a fi ingramadita intre cladirile invecinate, iar exteriorul ei este acoperit complet in lemn pentru a scoate in evidenta frumusetea de care da dovada aceasta locuinta.

Intreaga cladire este construita pe o suprafata de numai 37 m patrati, iar interiorul a fost amenajat extrem de bine si de eficient pentru a profita din plin de spatiul avut la dispozitie.

1. Fiecare centimetru patrat din casa este folosit la maximum de potential, avand in vedere spatiul redus. Sursa: Inhabitat.com

1-Fiecare+centimetru

2. Lemnul este elementul de baza in amenajarea acestei case, atat in ceea ce priveste interiorul, cat si exteriorul. Sursa: Inhabitat.com
2-lemn
3. Interiorul este atat de bine amenajat, incat nu te vei simti ingramadit in niciuna dintre incaperile casei. Sursa: Inhabitat.com
3-interior
4. Casa din Kobe pare a fi strivita de catre cele doua cladiri invecinate. Sursa: Inhabitat.com
3-casa-Kobe
5. Acoperisul casei ofera o priveliste asupra centrului orasului Kobe. Sursa: Inhabitat.com
5-acoperis
6. Organizarea si compartimentele de depozitare sunt cheia succesului in aceasta casa. Sursa: Inhabitat.com
6-organizare
7. Privire de la etajul superior al casei, inspre livingul aflat la intrare. Sursa: Inhabitat.com
7-etaj
8. Albul, imbinat cu lemnul omniprezent, creeaza senzatia de spatiu generos, aerisit si primitor. Sursa: Inhabitat.com
8-alb-lemn

Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991

NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Imagine marita aici

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii actualizata 2011

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii actualizata 05.01.2009

Imagine marita aici

Actualizare

Imagine marita aici

GUVERN: Receptia lucrarilor de constructii – conditionata de plata unor taxe

Executivul a aprobat recent o hotarare prin care receptia lucrarilor de constructii este conditionata de achitarea unor taxe. Astfel, prin hotararea pentru modificarea si completarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994, se asigura incasarea efectiva a taxelor.

Hotărârea nr. 444/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994. pdf HG_444_2014

In vigoare de la 03.06.2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.

Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele 2 şi 3, cu următorul cuprins:

În termen de 3 zile de la data primirii comunicării prevăzute la alin. 1, investitorul are obligaţia să notifice Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. în vederea desemnării unui reprezentant al acestuia în comisia de recepţie.

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. va comunica, în cazul participării, desemnarea reprezentantului acestuia în comisia de recepţie în termen de 3 zile de la primirea notificării.”

2. La articolul 7, alineatele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Comisiile de recepţie pentru construcţii şi pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. Dintre aceştia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului, un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, iar ceilalţi vor fi specialişti în domeniu, dintre care unul poate fi din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

Pentru construcţiile din categoria de importanţă excepţională, având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei, destinaţia, modul de utilizare, complexitatea şi volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei, comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri, numărul de specialişti fiind de minimum 5, dintre care unul este reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.”

3. La articolul 8, alineatele (2) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie, aceştia având calitatea de invitaţi.

Pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi pentru obiectivele de investiţii constând în construcţii încadrate în categoria de importanţă A – “excepţională” şi B – “deosebită”, indiferent de sursele de finanţare ale acestora, prezenţa reprezentanţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. în calitate de membri ai comisiilor de recepţie este obligatorie.”

4. La articolul 14 alineatul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

f) documentele doveditoare de la Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. care să certifice că au fost confirmate plăţile efectuate, respectiv investitorul a făcut dovada achitării cotei de 0,1%, conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a cotei de 0,70%, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.”

5. La articolul 17, după liniuţa a treia se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a patra, cu următorul cuprins:

– nu au fost prezentate documentele doveditoare prevăzute la art. 14 alin. 1 lit. f) din prezentul regulament.”

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 444.

 

Pentru ce tipuri de lucrari NU ai nevoie de autorizatie de construire?

Autorizatia de construire este un document obligatoriu atunci cand cetateniii doresc sa construiasca, sa consolideze sau sa repare o constructie deja existenta. Sunt, totusi, unele situatii stabilite prin lege in care acest act nu este necesar. Asadar, cititi in materialul urmator care sunt acele lucrari pentru care nu aveti nevoie de autorizatie.

Lucrarile de constructii sunt permise numai pe baza unei autorizatii de construire, dupa cum reglementeaza Legea nr. 50/1991.

Potrivit acestui act normativ, autorizatia de construire se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil (teren si/sau constructii), cu respectarea prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Sunt, insa, si o serie de cazuri in care nu este necesara o autorizatie de construire. Astfel, dupa cum se precizeaza in reglementari, se pot executa fara autorizatie de construire lucrarile care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora.

Este vorba de urmatoarele tipuri de constructii:

 • reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
 • zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
 • reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
 • reparatii si inlocuiri la pardoseli;
 • reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
 • lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
 • lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
 • lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.

De asemenea, nu aveti nevoie de autorizatie nici daca faceti reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate.

Acelasi lucru este valabil si pentru reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, precum si pentru zugraveli si vopsitorii interioare.

In acelasi timp, se pot executa fara autorizatie de construire si lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice.

Faptul ca autorizatia de construire nu este necesara inseamna ca cei care doresc sa execute lucrarile mentionate mai sus vor fi scutiti atat de obtinerea unei intregi documentatii, cat si de unele costuri stabilite de Codul fiscal. 

Mai exact, nu va fi nevoie de certificat de urbanism sau de avize si acorduri date de asociatiile de proprietari sau de anumite institutii cu atributii in domeniu.

De asemenea, nu trebuie depus nici proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, care se elaboreaza doar de colective tehnice de specialitate, se insusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii.

In ceea ce priveste costurile, beneficiarii lucrarii vor fi scutiti de taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, care variaza, pentru mediul urban, intre 4 si 12 lei. Acelasi document, pentru mediul rural, are o valoare egala cu 50% din taxa stabilita pentru mediul urban.

Totodata, nu se va plati nici taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta, care este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

Exemple:

1. Pentru o constructie de maxim 12mp fabricata din materiale usoare si fara fundatie nu trebuie autorizatie de construire. Pentru orice alte categorii de constructii trebuiesc obtinute autorizatii. Primul pas in obtinerea autorizatiei de construire este obtinerea Certificatului de Urbanism, unde se va cere intocmirea unui proiect de autorizare (DTAC+DTOE), precum si obtinerea unor avize si studii de specialitate (Agentia Pentru Protectia Mediului, plan topografic, studiu geotehnic). Mai pot fi cerute avize de la energie electrica, apa-canal, etc.

2. In cazul in care ati construit deja ceva: Se poate cere la Primaria de unde apartineti un Certificat de Urbanism pentru intrarea in legalitate. Le spuneti ce ati construit, si ei va vor indruma mai departe. Asta inainte sa fie sesizata Primaria de catre o persoana care va vrea raul, sau sa se autosesizeze Inspectoratul de Stat in Constructii.

3. Pentru orice lucrari de reabilitare termica trebuie autorizatie de construire.

4. Care ar fi conditiile legale privind constructiile “temporare” (fara fundatie?!) gen cabana la gradina – constructie pe teren extravilan ?
Dupa cum am mentionat si mai sus, pentru o constructie de maxim 12mp (suprafata construita la sol, fara beci/etaj/mansarda) fabricata din materiale usoare si fara fundatie nu trebuie autorizatie de construire. Pentru orice alte categorii de constructii trebuiesc obtinute autorizatii. Primul pas in obtinerea autorizatiei de construire este obtinerea Certificatului de Urbanism, unde se va cere intocmirea unui proiect de autorizare (DTAC+DTOE), precum si obtinerea unor avize si studii de specialitate (Agentia Pentru Protectia Mediului, plan topografic, studiu geotehnic). Mai pot fi cerute avize de la energie electrica, apa-canal, etc.
Constructiile pentru care nu trebuiesc obtinute autorizatii de construire, pot fi ridicate atat in intravilan, cat si in extravilan. In schimb, autorizatiile de construire pentru celelalte tipuri de cladiri se elibereaza doar pentru terenuri intravilan.

 

Afla de aici tot ce trebuie sa stii despre autorizatia de construire. 

 

Citeste si urmatoarele articole pentru mai multe informatii despre acelasi subiect:

Autorizatia de construire: Cand este obligatorie si ce documente sunt necesare pentru a o obtine?

 

Autorizatia de construire: Cand este obligatorie si ce documente sunt necesare pentru a o obtine?

Autorizatia de construire este actul care confera cetatenilor dreptul de a construi, precum si de a consolida sau repara o constructie deja existenta. Acest act este eliberat de primarie in baza unui dosar ce cuprinde o serie de avize si acorduri si are o valabilitate de cel mult 12 luni. Afla astazi ce documente sunt necesare pentru a obtine autorizatia, dar si care sunt costurile aferente acestei proceduri.

Pentru ce tipuri de lucrari NU ai nevoie de autorizatie de construire?

 

Lucrarile de constructii sunt permise numai pe baza unei autorizatii de construire, dupa cum reglementeaza Legea nr. 50/1991.

Potrivit acestui act normativ, autorizatia de construire se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil (teren si/sau constructii), cu respectarea prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Astfel, autorizatia de construire se elibereaza pentru urmatoarele tipuri de constructii:

 • lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora;
 • lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;
 • lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
 • imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
 • lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari de suprafata sau subterane;
 • lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;
 • organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
 • lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
 • cimitire – noi si extinderi.

Conform prevederilor legale, se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate. Este vorba de urmatoarele tipuri de lucrari:

 • lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol si a volumetriei acestora;
 • lucrari de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare si altele asemenea, fara modificarea traseului si, dupa caz, a functionalitatii acestora;
 • lucrari de reparare privind imprejurimi, mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri si gradini publice, piete pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
 • lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor – foraje si excavari -, necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari;
 • organizarea de tabere de corturi.

Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari.

Ce acte trebuie sa prezinti pentru a primi autorizatie de construire?

Pentru a obtine autorizatia de construire, solicitantul va depune, in acest sens, o cerere la primaria pe raza careia se afla terenul unde urmeaza sa se realizeze constructia.

Odata cu cererea pentru emiterea autorizatiei, solicitantul va depune si o documentatie ce trebuie sa cuprinda urmatoarele:

a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
e) dovada privind achitarea taxelor legale.

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile locale sau judetene fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii. In acelasi certificat sunt cuprinse si cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul, orice persoana fizica sau juridica, trebuie sa depuna o documentatie cuprinzand:

 • cerere-tip, care sa cuprinda elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, precum si scopul solicitarii actului;
 • planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, dupa caz, – vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara al judetului sau al municipiului Bucuresti, cu indicarea imobilului – teren si/sau constructii;
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).

Certificatul de urbanism se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

In situatia in care scopul emiterii certificatului de urbanism este obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare, acesta va fi insotit de formularele fiselor tehnice strict necesare in vederea emiterii acordului unic.

Avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism

Prin Certificatul de urbanism, administratia publica poate cere si alte avize si acorduri care trebuie obtinute de solicitant si care se refera la zonele asupra carora s-a instituit un anumit regim de protectie sau de restrictii de construire (protectia zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinatatea constructiilor si ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; retele electrice si de telecomunicatii; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; cai ferate si navigabile; cursuri de apa; statii meteo; surse si gospodarii de apa, amenajari de imbunatatiri funciare etc.).

Astfel, poate fi vorba despre avize specifice, pentru situatii deosebite, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei. Aceste tipuri de avize vor fi emise de Ministerul Transporturilor, Ministerul Culturii, Ministerul Sanatatii, Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii sau de orice alte organisme ale administratiei publice centrale, in functie de relatia posibila cu investitia.

De asemenea, prin certificatul de urbanism se poate solicita inclusiv acordul vecinilor. Un astfel de aviz va fi necesar in cazul constructiilor noi amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate, numai daca lucrarile noi impun luarea unor masuri de interventie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidari, etc.) si daca prin proiect se mentine aceasta obligativitate.

Totodata, va fi nevoie de avizul vecinilor si in cazul amplasarii de constructii noi cu alte functiuni decat cele ale cladirilor invecinate si daca prin natura activitatilor adapostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.), precum si pentru lucrari care au ca scop schimbarea destinatiei de locuinta a cladirilor individuale sau colective existente, sau a unor parti din acestea daca prin natura activitatilor se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.)

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii

In ceea ce priveste proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, acesta este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.

Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, precum si proiectele tehnice, pe baza carora se intocmesc acestea, se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel:

a) de arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane;

b) de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partile de inginerie in domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si subterane, precum si la instalatiile aferente acestora;

c) de conductor arhitect, urbanist si/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru cladiri de importanta redusa si aflate in afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

Atentie! In situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului in termen de 5 zile de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a elementelor necesare in vederea completarii acesteia. Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

Autorizatia, valabila cel mult 12 luni

Conform legislatiei, autorizatia de construire se elibereaza solicitantului, direct sau prin posta (cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire) in termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire va stabili o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. Daca solicitantul incepe lucrarile in aceasta perioada, atunci valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic.

“Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire”, se precizeaza in Legea nr. 50/1991.

Totusi, in situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, atunci se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

Daca, in timpul executiei lucrarilor, intervin modificari de tema privind constructia autorizata, care conduc la necesitatea modificarii acesteia, titularul este obligat sa solicite o noua autorizatie. “Pentru obtinerea noii autorizatii de construire, solicitantul va depune o documentatie, elaborata cu conditia incadrarii noilor propuneri in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate si numai in limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia initiala”, se stipuleaza in lege.

Nici in aceste cazuri nu va fi necesara emiterea unui nou certificat de urbanism.

Cat costa obtinerea autorizatiei de construire?

Nivelurile aplicabile taxei pentru emiterea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sunt stabilite de Codul Fiscal, la art. 267.

Potrivit actului normativ, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban se stabileste in functie de suprafata pentru care se elibereaza certificatul , astfel:

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban   – lei –
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism
a) pana la 150 m2 inclusiv 4 – 5
b) intre 151 si 250 m2 inclusiv 5 – 6
intre 251 si 500 m2 inclusiv 6 – 8
d) intre 501 si 750 m2 inclusiv 8 – 10
e) intre 751 si 1.000 m2 inclusiv 10 – 12
f) peste 1.000 m2 12 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depaseste 1.000 m2

In ceea ce priveste taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala, aceasta va fi egala cu 50% din taxa stabilita pentru mediul urban.

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

In acelasi timp, Codul fiscal stabileste si cuantumul urmatoarelor taxe:

 • Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire – 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
 • Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri – 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
 • Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor se stabileste de consiliul local si este intre 0 si 7 lei inclusiv pentru fiecare mp afectat.

Codul fiscal prevede, de asemenea, o taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire, care va fi egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

Cand NU iti trebuie autorizatie de construire?

Legea nr. 50/1991 prevede si o serie de cazuri in care nu este necesara o autorizatie de construire. Astfel, dupa cum se precizeaza in actul normativ, se pot executa fara autorizatie de construire lucrarile care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora.

Este vorba de urmatoarele tipuri de constructii:

 • reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
 • reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
 • reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
 • zugraveli si vopsitorii interioare;
 • zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
 • reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
 • reparatii si inlocuiri la pardoseli;
 • reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
 • lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
 • lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
 • lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.

In acelasi timp, se pot executa fara autorizatie de construire si lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice.